CLASSIC 1

50.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Email POP3/webmail: 5
 • Email Forwarders: 5
 • Tên miền : 1
 • Giảm 25% khi đăng ký từ 12 tháng

CLASSIC 2

100.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Email POP3/webmail: 20
 • Email Forwarders: 20
 • Tên miền : 1
 • Giảm 25% khi đăng ký từ 12 tháng

CLASSIC 3

145.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Email POP3/webmail: 25
 • Email Forwarders: 25
 • Tên miền : 1
 • Giảm 25% khi đăng ký từ 12 tháng

BASIC 1

180.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 20 GB
 • Email POP3/webmail: 50
 • Email Forwarders: 50
 • Tên miền : 1
 • Giảm 25% khi đăng ký từ 12 tháng

BASIC 2

300.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Email POP3/webmail: 100
 • Email Forwarders: 100
 • Tên miền : 2
 • Giảm 25% khi đăng ký từ 12 tháng

BASIC 3

450.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 100 GB
 • Email POP3/webmail: 200
 • Email Forwarders: 200
 • Tên miền : 3
 • Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng qua App

 

Đặc tính kỹ thuật dịch vụ Email Hosting

 • Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng
 • Cho phép check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail).
 • Control Panel quản lý chuyên nghiệp
 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.
 • Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.
 • Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.
 • Thiết lập chế độ cho email đi-đến.
 • Tính năng e-mail tự động hồi âm (Email Autoresponders).
 • Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.
 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

So sánh các gói Email

Chọn một gói phù hợp với bạnDung lượng lưu trữEmail POP3/webmailEmail ForwardersTên miềnChi phí 
CLASSIC 1 5GB 5 5 1 50.000 đ/tháng Đặt mua
CLASSIC 2 10GB 20 20 1 100.000 đ/tháng Đặt mua
CLASSIC 3 15GB 25 25 1 145.000 đ/tháng Đặt mua
BASIC 1 20GB 50 50 1 180.000 đ/tháng Đặt mua
BASIC 2 50GB 100 100 2 300.000 đ/tháng Đặt mua
BASIC 3 100GB 200 200 3 450.000 đ/tháng Đặt mua