VINATECH tổng hợp tài liệu chuẩn ôn thi chứng chỉ Google Adwords. Bài thi gồm 2 phần cơ bản và nâng cao. Mỗi phần được chia làm 10 chương. File download dưới dạng PDF.

Nội dung ôn tập Google Adword Cơ Bản

Bài kiểm tra cơ bản về quảng cáo bao gồm các khía cạnh cơ bản của AdWords và quảng cáo trực tuyến, kể cả quản lý tài khoản và giá trị của quảng cáo tìm kiếm.

 1. Giớithiệu Google AdWords

 2. Quản lý tài khoản

 3. Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo

 4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa

 5. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí

 6. Định dạng quảng cáo

 7. Ngân sách và đặt giá thầu

 8. Đo lường và tối ưu hóa

 9. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng

 10. Quản lý nhiều tài khoản

Các bạn Download tài liệu: tại đây

Nội dung ôn tập Google Adword Nâng caocao

Bài kiểm tra tìm kiếm nâng cao bao gồm các phương pháp hay nhất từ trung cấp đến nâng cao để quản lý Chiến dịch AdWords. 

 1. Xem li các nguyên tắcơ bn về tìm kiếm

 2. ịnh dạng quảng cáo

 3. Chấlượng qung cáo & trang web

 4. Công cụ ca AdWords

 5. Theo dõi hiệu suất và báo cáo

 6. Tốưu hóa hiệu suất

 7. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng

 8. AdWords API 

Các bạn Download tài liệu: tại đây

Thời gian chứng chỉ có hiệu lực:

 • Kết quả bài kiểm tra Cơ bản có hiệu lực 24 tháng
 • Kết quả bài kiểm tra Tìm kiếm nâng cao có hiệu lực 12 tháng
 • Kết quả bài kiểm tra Hiển thị nâng cao có hiệu lực 12 tháng

Điều kiện để hoàn thành chứng chỉ AdWords:

 • Bài cơ bản: Thời gian 120 phút, 90 câu hỏi, 85% điểm thì qua
 • Bài tìm kiếm nâng cao: Thời gian 120 phút, 99 câu hỏi, 80% điểm thì qua
 • Bài hiển thị nâng cao: Thời gian 120 phút, 90 câu hỏi, 70% điểm thì qua

Chúc các bạn thi tốt và hoàn thành chứng chỉ Google AdWords nhé