Dịch vụ thiết kế giao diện website theo yêu cầu của VINATECH cung cấp cho quý khách hàng các mẫu giao diện chuyên nghiệp, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng theo các quan điểm: chất lượng, thẩm mĩ hay theo quan điểm phù hợp chi phí. Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ thiết kế giao diện như sau:
  • Thiết kế giao diện theo yêu cầu theo mức giá chia sẻ.
  • Thiết kế giao diện theo yêu cầu theo mức giá độc quyền.
  • Thiết kế giao diện theo yêu cầu cho các module nâng cao theo mức giá chia sẻ.
  • Thiết kế giao diện theo yêu cầu cho các module nâng cao theo mức giá độc quyền.
  • Cắt giao diện, chuyển template thành theme cho.
  • Cung cấp giao diện dựng sẵn.
  • Tùy biến giao diện dựa trên các mẫu giao diện dựng sẵn.
Tùy từng loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp các sản phẩm đồ họa gồm: File PSD, JPG, HTML, theme đóng gói. Dưới đây là chi tiết một vài dịch vụ điển hình.

1. Thiết kế giao diện cơ bản

Mô tả: Với gói dịch vụ này, VINATECH sẽ thiết kế giao diện trên mã nguồn mặc định (chỉ bao gồm các module mặc định của hệ thống)

Quy trình thực hiện như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

(ngày)

1

Dựa trên những gì quý khách yêu cầu ở Phiếu đặt hàng, chuyên viên đồ họa của VINATECH sẽ lên mẫu giao diện (1 hình JPG cho trang chủ), để quý khách xem trước.(**)

3

 

Nếu quý khách chưa đồng ý, Chuyên viên đồ họa của VINATECH sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của quý khách.

Số chi tiết chỉnh sửa tối đa: 3 chi tiết/lần. Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước).

Nếu số lượng chỉnh sửa vượt quá giới hạn này thì tính tương đương việc viết thêm mẫu giao diện mới(*).

Lặp lại quy trình theo yêu cầu

2

Sau khi quý khách đồng ý, nhân viên cắt giao diện sẽ cắt giao diện sang HTML.

5

3 Chạy thử và bàn giao:  Chuyên viên đồ họa sẽ chạy thử và bàn giao cho khách hàng 1

Ghi chú:

(*) Phí dịch vụ bổ sung: 50$ cho mỗi mẫu giao diện mới.

(**) Phí dịch vụ bổ sung: 20$ cho mỗi hình mẫu chi tiết.

(***) Phí dịch vụ sửa đổi sau khi giao diện đã hoàn thành: 20$ cho mỗi lần sửa đổi giao diện (không liên quan đến tính năng hệ thống).

Giá chia sẻ: 100 USD$

- Đây là mức giá tiết kiệm cho quý khách, nếu mua với mức giá này quý khách sẽ tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn được toàn quyền sử dụng mẫu giao diện đã đặt hàng. VINATECH sẽ vẫn giữ lại bản quyền thiết kế mẫu giao diện này và đưa vào thư viện giao diện để bán lại cho các khách hàng khác. Gói dịch vụ này sử dụng cho các khách hàng không quá khắt khe về việc đảm bảo tính duy nhất của mẫu giao diện.
- Sản phẩm bàn giao: JPG, HTML, theme đóng gói, hướng dẫn sử dụng (hoặc cài trực tiếp hộ quý khách).

Giá độc quyền: 1000 USD$

- Với mức giá này, giao diện của quý khách là độc quyền. Không khách hàng nào có thể mua lại mẫu giao diện này. Điều này đảm bảo tính độc đáo và duy nhất của website.
- Sản phẩm bàn giao: JPG, HTML, theme đóng gói, hướng dẫn sử dụng (hoặc cài trực tiếp hộ quý khách) cùng file gốc PSD.

2. Thiết kế giao diện nâng cao.

Mô tả: Với gói dịch vụ này, VINATECH sẽ thiết kế giao diện cho website của bạn ngay cả khi website đó được tích hợp các module được xây dựng thêm hoặc có những yêu cầu đặc biệt khác về đồ họa.

Quy trình thực hiện như sau:

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

(ngày)

1

Lấy thông tin và khảo sát tình trạng hiện tại của website.

Lên báo giá cho quý khách.

2

2

Dựa trên những gì quý khách yêu cầu ở Phiếu đặt hàng, chuyên viên đồ họa của VINATECH sẽ lên 1 mẫu giao diện (1 hình JPG cho trang chủ, 1 hình JPG cho mỗi module bổ sung mới), để quý khách xem trước.(**)

3

 

Nếu quý khách chưa đồng ý, Chuyên viên đồ họa của VINATECH sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của quý khách.

Số chi tiết chỉnh sửa tối đa: 3 chi tiết/lần. Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước).

Nếu số lượng chỉnh sửa vượt quá giới hạn này thì tính tương đương việc viết thêm mẫu giao diện mới(*).

Lặp lại bước 2

3

Sau khi quý khách đồng ý, nhân viên cắt giao diện sẽ cắt giao diện sang HTML và chuyển giao diện HTML thành giao diện cho NukeViet.

5

4 Chạy thử và bàn giao:  Chuyên viên đồ họa sẽ chạy thử và bàn giao cho khách hàng 1

Chi phí dịch vụ: báo giá chi tiết sau khi khảo sát website quý khách. Chúng tôi vẫn áp dụng 2 mức giá là giá chia sẻ và giá độc quyền.

- Sản phẩm bàn giao: JPG, HTML, theme đóng gói, hướng dẫn sử dụng (hoặc cài trực tiếp hộ quý khách). File gốc PSD chỉ được bàn giao khi quý khách đặt giá độc quyền.

3. Cắt giao diện, chuyển template thành theme cho NukeViet 3

Nếu quý khách sử dụng template có sẵn bằng file html hoặc psd thì giá thiết kế sẽ tùy thuộc vào việc file psd và HTML chuẩn tới đâu. Nếu file PSD thiết kế đúng chuẩn layout có thể dễ dàng cắt template và HTML đạt chuẩn xHTML 1.0, CSS 2.1 thì chi phí chuyển giao diện sẽ thấp (khi đó giao diện của bạn là bản quyền của quý khách, VINATECH không được sử dụng để đưa vào kho giao diện) ngược lại thì sẽ tính như thiết kế giao diện mới.

- Giá cắt giao diện, chuyển thành theme cho NukeViet khoảng 100-1000$ tùy thuộc vào giao diện của bạn muốn sử dụng. Quý khách sẽ được báo giá cụ thể sau khi chuyển template cho chúng tôi.
- Sản phẩm bàn giao: JPG, HTML, theme đóng gói, hướng dẫn sử dụng (hoặc cài trực tiếp hộ quý khách).

4. Kho giao diện dựng sẵn

Giao diện dựng sẵn là thư viện giao diện của VINATECH. Nó bao gồm các giao diện được xây dựng sẵn và các giao diện mà các khách hàng khác đã đặt hàng với mức giá chia sẻ.

- Giá các mẫu giao diện này sẽ phụ thuộc vào từng mẫu thiết kế và lượng khách hàng đã mua chúng. Với dịch vụ này, khách hàng có thể lựa chon cho mình một website ưng ý rất nhanh chóng với mức giá rẻ (dao động từ khoảng 300.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ).
- Sản phẩm bàn giao: theme đóng gói.