TOP 10 yếu tố quan trọng để xếp hạng website

Google có rất nhiều thuật toán để xếp hạng các trang web, và để tìm ra những yếu tố đó thật không dễ dàng. Tôi đã từng chia sẻ bài viết về 200 thuật toán xếp hạng của Google và hôm nay tôi sẽ tổng hợp 10 yếu tố quan trọng nhất có thể giúp bạn cải thiện thứ hạng trang web.

Kỹ thuật SEO Off page 2013

Thuật toán SEO 2013 để có những kết quả tìm kiếm và hiển thị các vị trí đầu tiền được đánh dấu bởi các mạng xã hội, bởi nó có các tính năng và sự tương tác của xã hội, cũng như các khái niệm của kết quả tìm kiếm trong khu vực với các nội dung có liên quan.

« 1 2 »