Tầm nhìn

VINATECH mong muốn trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về các dịch vụ thiết kế website  và quảng cáo trực tuyến. Hoạt động hiệu quả,  Tăng trưởng bền vững dựa trên nền tảng hài hoà lợi ích giữa các bên hữu quan.

Giá trị cốt lõi

- Con người là nguồn tài sản vô giá, là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của VINATECH.
- Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của VINATECH.

- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của VINATECH.

- Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng.

Những nguyên tắc định hướng

- Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất.

- Chất lượng, tiến độ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số 1. 

- Coi trọng mối quan hệ lâu dài, cùng hợp tác phát triển dựa trên sự tôn trọng của các bên.

- Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đổi mới mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công.

- Đoàn kết mọi người, cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của cán bộ, công nhân viên VINATECH. VINATECH là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn trọng nhau.

- Một tập thể đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh phi thường

 

VINATECH luôn nỗ lực đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất