Một bài hướng dẫn tuyệt vời để tạo ra hiệu ứng “nguyên thủy” dựa vào jQuery. Tìm hiểu làm cách nào để tạo ra hiệu ứng LavaLamp chỉ sử dụng các quá trình chuyển đổi CSS3.

Bước 1. HTML

 

Bước 2. CSS