Nói nội dung website là vua cũng tương tự như cách nói hữu xạ tự nhiên hương trong tiếng Việt. Nghĩa là nội dung có chất lượng tốt, được tổ chức một cách tối ưu, thì nhất định nội dung đó sẽ được lên top trong kết quả tìm kiếm của Google. Google là một công cụ không thiên vị, đối xử bình đẳng với mọi website, cho nên muốn phát triển uy tín, thương hiệu của bạn một cách bền vững bằng internet thì không gì hơn là nội dung thực chất website của bạn

Tuy nhiên, xây dựng nội dung như thế nào? Làm thế nào để bạn viết dễ dàng bất cứ điều gì bạn muốn? Làm thế nào để viết đúng những điều khách hàng muốn đọc? Làm thế nào để bài viết thực sự hữu ích và kéo được khách hàng ở lại lâu trên website? Làm thế nào để khách hàng quay trở lại website?

Những câu hỏi này thật khó giải quyết với nhiều người? Liệu có nơi nào đào tạo kỹ năng viết bài dễ dàng, nhanh chóng và hiệu qua? Nơi nào đào tạo bạn trở thành cây viết chuyên nghiệp

nội dung là vua