Trong hướng dẫn ngắn gọn này bạn sẽ học cách làm một menu với CSS3. Đơn giản, sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Bước 1. HTML

Chúng ta sẽ tạo một danh sách bằng thẻ ul.