(Dichvuwebsites) - Thiết kế website bằng ngôn ngữ lập trình HTML5 và CSS3 là một trong những quan tâm hàng đầu của các nhà thiết kế web. HTML5 và CSS3 là một ngôn ngữ khiến cho việc lướt web trở nên thú vị hơn.

Thời đại công nghệ đã chứng kiến sự thay đổi như vũ bão từ HTML thành HTML5 và từ CSS thành CSS3 và các nhà lập trình thực sự cần update những thay đổi đó. Hôm nay Designs.vn xin giới thiệu đến các bạn 35 mẫu ngôn ngữ lập trình mới nhất này. Hy vọng sẽ giúp ích cho các nhà thiết kế và giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn trong công việc của mình

ElegantPress

(  Demo  | |  Tải xuống  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

(  Demo  | |  Tải xuống  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Minimalism

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Di chuyển một trang Portfolio Template

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Beadysite

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Mẫu ứng dụng iPhone

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Tương thích ngược, Một trang Danh mục đầu tư

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

VividPhoto

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

DesignStudio

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

SilverBlog

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Sạch Red

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

CoffeeCols

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Thiết kế Website công ty

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Sự yên ổn

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

DaFrontPage

Demo | | Tải xuống )Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Kinh doanh dự án

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Single-Page Danh mục đầu tư

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Studio One

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Luận văn

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

 Phong cách đơn giản

Demo | | Tải xuống )


Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Acallian HTML5 và CSS3 Templates miễn phí

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Mẫu Trang web miễn phí với đơn Page Layout

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Free Website Template - Bắt đầu hiệu quả của doanh nghiệp bạn

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

 Website Bất động sản miễn phí Template

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Alexx HTML5 và CSS3 Templates

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Website du lịch free Template

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website

Dự án web của bạn!

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Sự lựa chọn hiệu quả của bạn

(  Demo  |  Tải về  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Website kinh doanh mẫu, với Navigation Accordion

(  Demo  | |  Tải xuống  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

TheHoleInOne HTML5 và CSS3 Template

(  Demo  | |  Tải xuống  )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Mẫu Trang web HTML5 miễn phí

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

iPhone App. Website Với HTML5

Demo | | Tải xuống )

Thiết kế website - Dichvuwebsites.com

Dichvuwebsites - Theo designs.vn